Klagomålshantering

Klagomålshantering

Om missnöje skulle uppstå med våra tjänster ber vi er att i först hand kontakta Payers kundtjänst, kundtjanst@payer.se. Våra medarbetare på kundtjänst kommer försöka reda ut problem eller missförstånd som har uppstått och kan också ta vidare era synpunkter.

Om missnöje skulle kvarstå så rekommenderar vi er att skicka en skriftlig begäran om vidare handläggning, till vår klagomålsansvariga Inger Bergqvist, klagomal@payer.se som kommer se över ärendet på nytt och göra en ny bedömning.

Vi behöver få komplett information om vad som skett i era tidigare kontakter med oss och varför ni inte är nöjda. När beslut har tagits gällande ärendet så kommer ni få besked senast inom 15 bankdagar.

Om inget svar kan ges inom 15 dagar kommer ni informeras om hur handläggningen fortskrider, orsaken till tidsförlängningen samt när ett ställningstagande kan förväntas. Ett svar kommer i sådana fall lämnas senast 35 bankdagar efter att klagomålet togs emot.

Om ni inte skulle vara nöjda med Payers beslut har ni möjlighet att ta ärendet vidare till allmän domstol.